úterý 12. srpna 2008

Mý end maj ego

Napadla mne onehdy taková zajímavá myšlenka, kterou jsem během chvilky rozvedl dá se říci do obludných a samozřejmě od základu naprosto nesmyslných rozměrů. Nejde o nic jiného, než o výplod pološílené fantazie, ale jako sranda to je dobrý…

V naší demokratické vlasti je již odpradávna uzákoněna možnost uzavřít svazek muže a ženy a zpečetit jej sňatkem, takto ostatně funguje až na výjimky celá lidská společnost. Těmi výjimkami se rozumí různé formy polygamie provozované na území Asie a Afriky a také v některých náboženských sektách a podobně. Novinkou posledních let je možnost svazku mezi osobami stejného pohlaví. U nás se nejedná o klasické manželství, nýbrž o takzvané registrované partnerství.

Svazek, který však není nikde právně zakotven, ale jsem přesvědčen o tom, že by nalezl mnoho zastánců je víceméně nejtrefněji pojmenován v nadpisu tohoto vstupu. Jaké by to asi bylo, kdyby člověk mohl uzavřít registrované partnerství sám se sebou? Vždyť spousta lidí v poslední době sama sebe považuje za středobod vesmíru, za nejdokonalejší bytost, milují se k sežrání. Tímto by jen stvrdili své přesvědčení a svou lásku k tomu nejlepšímu člověku, kterého v životě potkali.

Jistě by nebylo špatné poté posoudit zda lidé s diagnostikovanou vícečetnou osobností mají právo pobírat na svá další já sociální přídavky. (Samozřejmě až po uzavření sňatku)

Jasně, že je to totální kravina, ale ta myšlenka mne fakt pobavila…

Žádné komentáře: